Urzad Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Harmonogram wywozu odpadów w 2014 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

Harmonogram wywozu odpadów w 2014 roku

 

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego

Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza mieszkańców województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego w projekcie „Angielski w Małopolsce” oraz „Akademia językowa 50+”. Kursy obejmują 120 godzin zajęć na poziomie od A1 do B2. Uczestnicy szkoleń otrzymają międzynarodowe certyfikaty. Szkolenia współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Nowy Wzór Deklaracji na Odpady

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

UCHWAŁA NR XXIX/178/2013
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 6 listopada 2013 r.

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

   

Obowiązek korekty deklaracji

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

Rzepiennik Strzyżewski, 07.08.2013r.

Informacja dla Mieszkańców
Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi informuje, że każda zmiana ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości
(np. urodzenie, zameldowanie, zgon) winna być zgłaszana
w pokoju nr 1 w terminie do 14 dni od dnia zaistniałej zmiany celem korekty deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niepoinformowanie o w/w zdarzeniach skutkować będzie wydaniem decyzji administracyjnej o naliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

mgr Ewelina Kostrząb

 

HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

   

Strona 4 z 9