Urzad Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Obowiązek korekty deklaracji

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

Rzepiennik Strzyżewski, 07.08.2013r.

Informacja dla Mieszkańców
Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi informuje, że każda zmiana ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości
(np. urodzenie, zameldowanie, zgon) winna być zgłaszana
w pokoju nr 1 w terminie do 14 dni od dnia zaistniałej zmiany celem korekty deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niepoinformowanie o w/w zdarzeniach skutkować będzie wydaniem decyzji administracyjnej o naliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

mgr Ewelina Kostrząb

 

HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

 

UMWM informacja zmiana rachunków bankowych

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wypowiedzenie na świadczone usługi wywozu nieczystości stałych gromadzonych w pojemnikach i w workach

przez przedsiębiorstwo Komunalno Budowlane „KOMBUD” Spółka z o.o. w Ciężkowicach

 

 

WYPOWIEDZENIE

 

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

   

Strona 4 z 9