Urzad Gminy Rzepiennik Strzyżewski

 

UMWM informacja zmiana rachunków bankowych

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wypowiedzenie na świadczone usługi wywozu nieczystości stałych gromadzonych w pojemnikach i w workach

przez przedsiębiorstwo Komunalno Budowlane „KOMBUD” Spółka z o.o. w Ciężkowicach

 

 

WYPOWIEDZENIE

   

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

 

PROW NABÓR WNIOSKÓW

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

 

 

NABÓR WNIOSKÓW

Spotkania informacyjne

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju serdecznie zaprasza na

spotkania informacyjne dotyczące przygotowania wniosków

o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

„Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”,

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Terminy spotkań:

13.05.2013 r. (poniedziałek) godz. 14:00 – GOK Rzepiennik Strzyżewski z siedzibą w Rzepienniku Suchym,

14.05.2013 r. (wtorek) godz. 14:00 – GOK Gromnik,

15.05.2013 r. (środa) godz. 14:00 – OK Ryglice,

16.05.2013 r. (czwartek) godz. 14:00 – DK Tuchów,

17.05.2013 r. (piątek) godz. 14:00 – GCKiCz Szerzyny.

   

Strona 4 z 8