Urzad Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

 

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla Osika Meble

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla Osika Meble.

 

 

Informacja

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski   i n f o r m u j e,  że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim i na tablicach ogłoszeń  w sołectwach Gminy wywiesza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

   

Ankieta dot. korzystania obiektów sportowych

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę dotyczącą wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim (P/14/088). W ramach tej kontroli zaplanowano zebranie opinii i informacji od mieszkańców województwa małopolskiego, dotyczących ich aktywności sportowej oraz stopnia i warunków wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Badanie potrwa do 31 października 2014 r. Ankieta jest anonimowa,
Wyniki badań będą upublicznione wraz z informacją o wynikach kontroli pn. Wykorzystanie obiektów wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim (P/14/088), której opublikowanie planuje się na początku 2015 r.

ANKIETA

 

"Słowo za słowo"

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

W dniu 11 sierpnia 2014r.  w audycji  Grzegorza Golca "Słowo za sowo" w Radiu RDN Małopolska gościł Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski,  pan dr inż. Kazimierz Fudala, który mówił o najważniejszych inwestycjach w gminie, a także zaprasza na obchody dożynek.

   

Strona 3 z 10