Urzad Gminy Rzepiennik Strzyżewski

 

Odznaczenia państwowe dla samorządowców.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Wicemarszałek i wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski odznaczeni.

Roman Ciepiela - wicemarszałek Małopolski oraz Kazimierz Fudala - wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski, zostali uhonorowani Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. (Jest to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych przyznane przez Prezydenta RP. Bronisława Komorowskiego.)

Aleksy Wołkowicz – Przewodniczący Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, odznaczony został  Złotym krzyżem zasługi.

 

Więcej: Odznaczenia państwowe dla samorządowców.

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Gospodarka odpadami

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

W Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą zbierane następujące odpady:

  • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,

  • zużyte baterie i akumulatory,

  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,

  • zużyte opony,

  • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe,

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  • inne odpady niebezpieczne.

 

Więcej: MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

Więcej: INFORMACJA z dnia 24 września 2014 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Rzepienniku Strzyżewskim.

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

Więcej: ZARZĄDZENIE NR 78 / 2014 WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.