Urzad Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia - Ochrona Środowiska

OGŁOSZENIE

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i niebezpiecznych

W miesiącu kwietniu w każdej miejscowości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

  • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,
  • zużyte opony,
  • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • świetlówki
  • inne odpady niebezpieczne.

Tabela 1. Terminy zbiórki odpadów w poszczególnych miejscowościach.

Miejscowość

Miejsce odbioru odpadów

Data

Godziny odbioru

Rzepiennik Strzyżewski

Plac przy Ośrodku Zdrowia

22.09.2014r.

8.00 – 14.00

Rzepiennik Biskupi

Plac przy OSP

22.09.2014r.

10.00 – 18.00

Kołkówka

Plac przy OSP

20.09.2014r.

8.00 – 12.00

Turza

Na parkingu k. Kościoła

20.09.2014r.

8.00 – 14.00

Rzepiennik Suchy

Plac przy OSP

20.09.2014r.

8.00 – 14.00

Olszyny

Plac przy OSP

20.09.2014r.

8.00 – 14.00

 

 

 

Ankieta dot. korzystania obiektów sportowych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

Poprawiony: czwartek, 11 września 2014 06:40

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę dotyczącą wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim (P/14/088). W ramach tej kontroli zaplanowano zebranie opinii i informacji od mieszkańców województwa małopolskiego, dotyczących ich aktywności sportowej oraz stopnia i warunków wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Badanie potrwa do 31 października 2014 r. Ankieta jest anonimowa,
Wyniki badań będą upublicznione wraz z informacją o wynikach kontroli pn. Wykorzystanie obiektów wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim (P/14/088), której opublikowanie planuje się na początku 2015 r.

ANKIETA

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Gospodarka odpadami

Poprawiony: środa, 11 czerwca 2014 13:58

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI ZMIESZANYH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

1. Sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Półłanki 64, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Ganselwinkel sp. z o.o.),

2. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Tarnowie – Klikowej, GRUPA AZOTY – Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie,

3. Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna 29,

4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów.

5. EKOTAR Sp. z o.o.,  ul. Chemiczna 113, 33-101 Tarnów

6. ZŁOMAK Spółka Jawna S. Witkowski, ul. Chemiczna 116, 33-101 Tarnów

7. Trans Południe Sp. z o.o., Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica

8. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi "SURPAP" s.c., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

9. WIBO RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzów

 

 

POZOSTAŁOŚCI Z ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, PRZEKAZANE SĄ DO SKŁADOWANIA NA:

1. Składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne „Za rzeką Białą”, w Tarnowie, ul. Czysta,

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów,

3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebini, ul. Piłsudskiego.

   

"Słowo za słowo"

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

W dniu 11 sierpnia 2014r.  w audycji  Grzegorza Golca "Słowo za sowo" w Radiu RDN Małopolska gościł Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski,  pan dr inż. Kazimierz Fudala, który mówił o najważniejszych inwestycjach w gminie, a także zaprasza na obchody dożynek.

Więcej: "Słowo za słowo"

 

Dożynki Gminne 15-16 sierpnia 2014

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia