Urzad Gminy Rzepiennik Strzyżewski

 

Ogłoszenie o naborze wniosków na demontaż pokryć dachowych zawierających azbest

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia - Ochrona Środowiska

Poprawiony: piątek, 31 października 2014 14:38

Osoby fizyczne składają w Gminie wypełniony wniosek wnioskodawcy (zał. Nr 6 do regulaminu projektu wraz z załącznikiem nr 1 do wniosku Beneficjenta Ostatecznego) a także załączniki:

Więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków na demontaż pokryć dachowych zawierających azbest

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Gospodarka odpadami

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

W Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą zbierane następujące odpady:

  • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,

  • zużyte baterie i akumulatory,

  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,

  • zużyte opony,

  • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe,

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  • inne odpady niebezpieczne.

 

Więcej: MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

   

Odznaczenia państwowe dla samorządowców.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Wicemarszałek i wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski odznaczeni.

Roman Ciepiela - wicemarszałek Małopolski oraz Kazimierz Fudala - wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski, zostali uhonorowani Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. (Jest to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych przyznane przez Prezydenta RP. Bronisława Komorowskiego.)

Aleksy Wołkowicz – Przewodniczący Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, odznaczony został  Złotym krzyżem zasługi.

 

Więcej: Odznaczenia państwowe dla samorządowców.

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

Więcej: INFORMACJA z dnia 24 września 2014 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Rzepienniku Strzyżewskim.