Urzad Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i niebezpiecznych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Gospodarka odpadami

OGŁOSZENIE

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i niebezpiecznych


 

W miesiącu kwietniu w każdej miejscowości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

 • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,
 • zużyte opony,
 • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • świetlówki
 • inne odpady niebezpieczne.

 

 

Tabela 1. Terminy zbiórki odpadów w poszczególnych miejscowościach.

Miejscowość

Miejsce odbioru odpadów

Data

Godziny odbioru

Olszyny

Plac przy OSP

26.04.2014r.

8.00 – 14.00

Kołkówka

Plac przy OSP

26.04.2014r.

8.00 – 12.00

Turza

Na parkingu k. Kościoła

26.04.2014r.

8.00 – 14.00

Rzepiennik Suchy

Plac przy OSP

26.04.2014r.

8.00 – 14.00

Rzepiennik Biskupi

Plac przy OSP

22.04.2014r.

10.00 – 18.00

Rzepiennik Strzyżewski

Plac przy Ośrodku Zdrowia

22.04.2014r.

11.00 – 17.00

 

Wójt Gminy

Kazimierz Fudala

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

Poprawiony: poniedziałek, 14 kwietnia 2014 15:44

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Gospodarka odpadami

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

W Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą zbierane następujące odpady:

 • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,

 • zużyte opony,

 • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • inne odpady niebezpieczne.

Więcej: MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Gospodarka odpadami

Wpisany przez Krzysztof Banaś

Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb)
z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski:

Więcej: Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych