Urzad Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Odznaczenia państwowe dla samorządowców.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Wicemarszałek i wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski odznaczeni.

Roman Ciepiela - wicemarszałek Małopolski oraz Kazimierz Fudala - wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski, zostali uhonorowani Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. (Jest to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych przyznane przez Prezydenta RP. Bronisława Komorowskiego.)

Aleksy Wołkowicz – Przewodniczący Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, odznaczony został  Złotym krzyżem zasługi.

Uhonorowanie odbyło się w dniu 18.09.2014 w Sali Senatu RP w Warszawie , podczas uroczystych obchodów 25-lecia działalności Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Kazimierz Fudala od początku powstania Samorządu tj. od 1990r. pełni funkcję Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski a od 7 lat jest Prezesem Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Małopolski które zrzesza 164 wójtów, burmistrzów i prezydentów

 

Dwa Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wolności i Solidarności, a także Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę wręczył marszałek senatu Bogdan Borusewicz.

Po wyróżnieniu zasłużonych samorządowców w Senacie, odbyła się konferencja „Pierwsze 25 lat odrodzonego samorządu w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość”. Program konferencji obejmował m.in. debatę poświęconą samorządowi, jako części państwa i samorządowi, jako wspólnocie obywateli. Wzięli w niej udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i naukowcy.

 

 

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Gospodarka odpadami

Poprawiony: czwartek, 25 września 2014 13:14

Więcej: MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI ZMIESZANYH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

Więcej: INFORMACJA z dnia 24 września 2014 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Rzepienniku Strzyżewskim.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

Więcej: ZARZĄDZENIE NR 78 / 2014 WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

Więcej: U C H W A Ł A Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Rzepienniku Strzyżewskim z dnia 24 września 2014r.