Urzad Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

Poprawiony: poniedziałek, 14 kwietnia 2014 15:44

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Gospodarka odpadami

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

W Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą zbierane następujące odpady:

  • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,

  • zużyte baterie i akumulatory,

  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,

  • zużyte opony,

  • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe,

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  • inne odpady niebezpieczne.

Więcej: MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenia

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Gospodarka odpadami

Wpisany przez Krzysztof Banaś

Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb)
z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski:

Więcej: Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych