Urzad Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Wyniki wyborów Samorządowych w Gminie Rzepiennik Strzyżewski

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Poniżej prezentujemy wyniki wyborów otrzymane od Gminnej Komisji Wyborczej w Rzepienniku Strzyżewskim. O wyborze na stanowisko Wójta naszej gminy zadecyduje druga tura.

W gminie Rzepiennik Strzyżewski w głosowaniu wzięło udział 3167 osoby na 5363 uprawnionych do głosowania, co daje  wysoką frekwencję na poziomie aż 59 %!

 

Wyniki wyborów Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Kandydat

Ilość głosów ważnych

Jadwiga Bryndal

154

Kazimierz Fudala

715

Marek Karaś

827

Piotr Niemiec

414

Andrzej Jarocha

1039

 

Wyniki wyborów do Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Okręg nr 1

Ilość głosów ważnych

Solarz Mirosław

30

Cholewa Marcin

31

Bajorek Mariusz

58

Faliszek Jacek

34

Dziuban Bernadeta

21

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Bajorek Mariusz

Okręg nr2

 

Wszołek Żaneta

10

Wszołek Mariusz

106

Jodłoś Piotr

7

Łątka Marta

27

Gurbisz Artur

71

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Wszołek Mariusz

Okręg nr3

 

Bąk Marek

78

Bak Agata

34

Bień Jolanta

10

Płaczek Krzysztof

39

Mikrut Adam

24

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Bąk Marek

Okręg nr4

 

Bak Tomasz

42

Karaś Stanisław

16

Poręba Zbigniew

17

Ryndak Alfred

137

Mężyk Bożena

31

Sterkowicz Anna

34

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Ryndak Alfred

Okręg nr 5

 

Zając Elżbieta

26

Słota Mateusz

30

Walaszek Wacław

67

Słota Jacek

37

Jasiński Sylwester

30

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Walaszek Wacław

Okręg nr 6

 

Radzik Artur

40

Włodyka Grażyna

66

Serafin Zdzisław

44

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Włodyka Grażyna

Sykta Zbigniew

54

Okręg nr7

 

Łajka Józef

57

Zając Mateusz

21

Kiełtyka Łukasz

53

Dutka Anna

29

Wal Stanisław

19

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Łajka Józef

Okręg nr 8

 

Pole Wojciech

55

Żyrkowski Krzysztof

44

Kloc Kazimierz

7

Bartuś Bójko Stanisława

22

Witek Szczepan

16

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Pole Wojciech

Okręg nr 9

 

Stankowski Tadeusz

74

Poręba Halina

12

Słota Szczepan

29

Bochenek Kazimierz

3

Rąpała Grzegorz

27

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Stankowski tadeusz

Okręg 10

 

Słowik Zygmunt

70

Wołkowicz Aleksy

47

Bajorek Stanisław

17

Mróz Jan

20

Bajorek Marcin

50

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Słowik Zygmunt

Okręg 11

 

Gąsior Andrzej

47

Starzyk Małgorzata

51

Zięba Stanisław

74

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Zięba Stanisław

Okręg 12

 

Krzemień Katarzyna

21

Czaplińska Jędrusiak Maria

67

Dereń Andrzej

33

Krawczyk Marek

35

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁA

Czaplińska Jędrusiak Maria

Okręg 13

 

Bajorek Zbigniew

98

Żyrkowska Iwona

33

Małopolska Zofia

89

Siewiera Stanisław

50

Łaskawsi Adam

26

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Bajorek Zbigniew

Okręg nr 14

 

Kiełtyka Agnieszka

19

Mruk Jan

62

Rzeszutek Adam

132

Wrona Stanisław

78

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Rzeszutek Adam

Okręg 15

 

Wszołek Stanisław

19

Maczuga Andrzej

33

Kucharczyk Józef

171

Kawa Anna

43

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Kucharczyk Józef

Okręg nr 1

Ilość głosów ważnych

Solarz Mirosław

30

Cholewa Marcin

31

Bajorek Mariusz

58

Faliszek Jacek

34

Dziuban Bernadeta

21

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Bajorek Mariusz

Okręg nr2

Wszołek Żaneta

10

Wszołek Mariusz

106

Jodłoś piotr

7

Łątka Marta

27

Gurbisz Artur

71

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Wszołek Mariusz

Okręg nr3

Bąk Marek

78

Bak Agata

34

Bień Jolanta

10

Płaczek Krzysztof

39

Mikrut Adam

24

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Bąk Marek

Okręg nr4

Bak Tomasz

42

Karaś Stanisław

16

Poręba Zbigniew

17

Ryndak Alfred

137

Męzyk Bożena

31

Sterkowicz Anna

34

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Ryndak Alfred

Okręg nr 5

Zając Elżbieta

26

Słota Mateusz

30

Walaszek Wacław

67

Słota Jacek

37

Jasiński Sylkwester

30

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Walaszek Wacław

Okręg nr 6

Radzik Artur

40

Włodyka Grazyna

66

Serafin Zdzisław

44

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Włodyka Grażyna

Sykta Zbigniew

54

Okręg nr7

Łajka Józef

57

Zając Mateusz

21

Kiełtyka łukasz

53

Dutka Anna

29

Wal Stanisław

19

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Łajka Józef

Okręg nr 8

Pole Wojciech

55

Żyrkowski krzysztof

44

Kloc Kazimierz

7

Bartuś Bójko Stanisława

22

Witek Szczepan

16

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Pole Wojciech

Okręg nr 9

Stankowski Tadeusz

74

Poręba halina

12

Słota Szczepan

29

Bochenak Kazimierz

3

Rąpała Grzegorz

27

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Stankowski tadeusz

Okręg 10

Słowik Zygmunt

70

Wołkowicz Aleksy

47

Bajorek Stanisław

17

Mróz jan

20

Bajorek Marcin

50

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Słowk Zygmunt

Okręg 11

Gąsior Andrzej

47

Starzyk Małgorzata

51

Zięba Stanisław

74

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Zięba Stanisław

Okręg 12

Krzemień Katarzyna

21

Czaplińska Jędrusiak Maria

67

Dereń Andrzej

33

Krawczyk Marek

35

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁA

Czaplińska Jędrusiak Maria

Okręg 13

Bajorek Zbigniew

98

Żyrkowska Iwona

33

Małopolska Zofia

89

Siewiera Stanisław

50

Łaskawsi Adam

26

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Bajorek Zbigniew

Okręg nr 14

Kiełtyka Agnieszka

19

Mruk Jan

62

Rzeszutek Adam

132

Wrona Stanisław

78

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Rzeszutek Adam

Okręg 15

Wszołek Stanisław

19

Maczuga Andrzej

33

Kucharczyk Józef

171

Kawa Anna

43

MANDAT RADNEGO UZYSKAŁ

Kucharczyk Józef

 

Relacja z uroczystego otwarcia Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Nowiny

Poprawiony: piątek, 14 listopada 2014 22:56

12 listopada 2014 r. to data, która na długo zapadnie w pamięci uczniów, rodziców, pedagogów i całego środowiska lokalnego z Rzepiennika Strzyżewskiego. Tego dnia uroczyście otwarto nową Szkołę Podstawową w Rzepienniku Strzyżewskim. W obecności uczniów, grona pedagogicznego, mieszkańców, radnych, sołtysów, wykonawców i licznych gości przecięto wstęgę i poświęcono placówkę.

relacja do obejrzenia na stronie pogórze24:  kliknij aby obejrzeć:


 

Ostatnia sesja Rady Gminy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W dniu 6 listopada br, odbyła się ostatnia XXXVIII sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski

 

Dobiega końca kadencja obecnej Rady Gminy, 6 listopada 2014 Radni po raz ostatni spotkali się w obecnym składzie na sesji.

Obrady otworzył przewodniczący Rady Aleksy Wołkowicz. Po Przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni przystąpili do podejmowania uchwał m.in. w sprawach:

 • obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2015r.
 • obniżenia wysokości stawek podatku od nieruchomości a także ustalenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2015r.
 • zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2015r.
 • wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Turzy pod poszerzenie drogi publicznej

Więcej: Ostatnia sesja Rady Gminy

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Gospodarka odpadami

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

W Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą zbierane następujące odpady:

 • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,

 • zużyte opony,

 • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • inne odpady niebezpieczne.

 

Więcej: MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Odznaczenia państwowe dla samorządowców.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Wicemarszałek i wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski odznaczeni.

Roman Ciepiela - wicemarszałek Małopolski oraz Kazimierz Fudala - wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski, zostali uhonorowani Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. (Jest to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych przyznane przez Prezydenta RP. Bronisława Komorowskiego.)

Aleksy Wołkowicz – Przewodniczący Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, odznaczony został  Złotym krzyżem zasługi.

 

Więcej: Odznaczenia państwowe dla samorządowców.